ΑλΕξανδρος ΙβανΙδης 
Συγγραφέας  

Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μου λέγοντας τη γνώμη σας για τα βιβλία μου

 alexandros@alexandrosivanidis.com